Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką Wykonawczą

Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką Wykonawczą

Uprzejmie informujemy, że Wydział Dyrygentury Edukacji Muzycznej I Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu organizuje w dniach od 16 do 22 lipca 2012 r. - Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką Wykonawczą. Kierownikiem naukowym seminarium i warsztatów artystycznych jest prof. Jadwiga Gałęska-Tritt. Patronat nad całością projektu obejmuje Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański.

W zajęciach seminaryjnych mogą wziąć udział wszystkie osoby, zarówno duchowne jak i świeckie, które zaangażowane są w służbie Kościołowi. Zaprasza się więc księży, siostry zakonne, organistów, dyrygentów chórów, kantorów, katechetów a także młodzież działającą w kościelnych „scholach” i śpiewaków chóralnych.

Wykłady i warsztaty artystyczne prowadzić będą wykładowcy, specjalizujący się w praktyce wokalnej zarówno zespołowej jak i indywidualnej. Przewiduje się także zajęcia z zakresu profilaktyki i higieny głosu z udziałem lekarza foniatry oraz możliwość indywidualnej kontroli głosu i jego leczenia.

Zajęcia praktyczne przebiegać będą w następujących zespołach zainteresowań uczestników:

  • emisja indywidualna
  • chorał gregoriański
  • śpiew liturgiczny
  • zespół chóralny – emisja zespołowa
  • pieśń i piosenka religijna.

Oprócz tematycznych wykładów i ćwiczeń przewiduje się spotkania z wybitnymi twórcami poznańskiej i polskiej kultury chóralistyki i śpiewu m.in.: prof. Jan Nowowiejski, prof. Andrzej Koszewski. Projekt przewiduje zajęcia dla uczestników czynnych, biorących udział we wszystkich wykładach i ćwiczeniach, natomiast osoby, które nie będą uczestniczyć w warsztatach, mogą zapisać się jako uczestnicy – obserwatorzy.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie Akademii Muzycznej w Poznaniu: link NOWOŚCI – Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką Wykonawczą.

Dodano produkt do koszyka.