Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego i Praktyka Wykonawcza

Wydział Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej oraz Kuria Metropolitalna w Poznaniu zapraszają w dniach 17 – 25 lipca 2011 roku na Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego i Praktyki Wykonawczej, połączone z warsztatami emisji głosu.

 

Patronat nad całością tego projektu obejmuje Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, organizację - Wydział Dyrygentury Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Kierownikiem naukowym seminarium i warsztatów artystycznych jest pro f. Jadwiga Gałęska-Tritt.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzić będą wykładowcy, specjalizujący się w praktyce wokalnej - zespołowej i indywidualnej, śpiewu kantorów. Ważnym elementem dydaktycznym warsztatów artystycznych, będą zagadnienia z zakresu higieny i profilaktyki głosu oraz ekokomunikacji poprzez mowę i śpiew. Program wokalny realizowany będzie na bazie śpiewu liturgicznego i chorału gregoriańskiego oraz na małych formach kameralnych takich jak psalmy, motety i pieśni.

W zajęciach seminaryjnych mogą wziąć udział wszystkie osoby, zarówno duchowne jak i świeckie, które swój ą pracą służą w oprawie nabożeństw. Zaprasza się więc kapłanów, siostry zakonne, organistów, dyrygentów chórów i ich śpiewaków, kantorów, katechetów, a także wszystkie osoby, które aktywnym śpiewem służą Panu Bogu.

Oprócz tematycznych wykładów i ćwiczeń przewiduje się spotkania z wybitnymi twórcami poznańskiej i polskiej kultury chóralistyki i śpiewu jak: prof. Jan Nowowiejski i Romuald Twardowski, czy kompozytorzy - Andrzej Koszewski i Józef Świder. Przewidziany wiek uczestników, to młodzież od lat 16-tu. Projekt przewiduje zajęcia dla uczestników czynnych, biorących udział we wszystkich wykładach i ćwiczeniach, natomiast osoby, które nie chcą uczestniczyć w warsztatach, mogą zapisać się jako uczestnicy - obserwatorzy.

Opłata dla uczestników czynnych wynosi 480 zł, dla obserwatorów 200 zł.

Koszty seminarium i warsztatów pokrywają uczestnicy, lub delegujące ich Instytucje.

Istnieje możliwość noclegu w Akademiku Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Wroniecka 19/20 (kod 61-736).

 

Informacje:

p. Jacek Różański,

tel. 61 852-48-65

email: dswronka@gmail.com

www: www.dswronka.of.pl

 

Zgłoszenia należy kierować do 10.07.2011 na adres:

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego

Dział Nauczania – Marzena Srebro

ul. Św. Marcin 8761-808 Poznań

tel.: 61 85 68 932

fax: 61 85 36 676

email: msrebro@amuz.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie: http://www.amuz.edu.pl/page.php/1/0/show/1531/

Dodano produkt do koszyka.