Kurs Muzyki Liturgicznej

Kurs Muzyki Liturgicznej

Siostry Uczennice Boskiego Mistrza i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zapraszają na kurs Muzyki Liturgicznej. Od tego roku będzie się on odbywał w ramach Centrum Liturgiczno-Biblijnego PWTW.

Celem kursu jest kompetentne przygotowanie oraz formacja osób wykonujących muzykę liturgiczną podczas celebracji do pełnienia tej posługi w sposób świadomy, godny i owocny.

Do udziału zapraszamy osoby konsekrowane, duchownych oraz świeckich pełniących funkcję odpowiedzialnych za muzykę liturgiczną w swoich wspólnotach czy parafiach (organistów, dyrygentów schol i chórów parafialnych), a także członków schol i zespołów muzycznych.

Program kursu obejmuje wykłady z biblistyki, liturgiki i muzyki liturgicznej oraz ćwiczenia z emisji głosu (indywidualnej i zbiorowej), śpiewu w scholi i chórze.

 

KURS ROCZNY
październik 2011 – czerwiec 2012

Cena 700 zł

Kurs odbędzie się w ramach dziewięciu comiesięcznych zjazdów (ok. 180 godzin dydaktycznych). Każde spotkanie rozpoczynać się będzie w piątek o godz. 16.00 i zakończy się w niedzielę wspólnie celebrowaną Mszą św. w jednym z warszawskich kościołów.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres: Otwiera program do wysyłania emailikml.pddm@gmail.com lub listową na adres: s. M. Dolores Nowak, ul. Żytnia 11, 01-014 Warszawa. W tym celu prosimy o wysłanie karty zgłoszenia zamieszczonej w załączniku. Szczegółowe informacje o kursie (także szczegółowy program) umieszczone są na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.pddm.pl.

Wszelkich informacji udziela s. M. Dolores Nowak:
tel. 513 016 774

 

Zapraszamy do skorzystania z tej propozycji.

Dodano produkt do koszyka.