III Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

III Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieNuty dla pielgrzymów

 

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie !

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni !!!

Przyjmijcie pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani !!!     

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych , Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Jasnogórska Szkoła Chóralna, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno Instrumentalne, na  III Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę w dniu 5.V.2012 r. Pod hasłem "Kościół naszym domem".     

Przeżywamy okres Wielkiego Postu, który jest czasem refleksji nad naszym życiem, naszego nawracania się, naszego schodzenia się z rozproszenia. Każdy dzień przybliża nas do spotkania z Bogiem w wieczności.Każdy dzień naszego posługiwania w Kościele, który jest naszym domem, jest czasem danym przez Boga, abyśmy mogli wciąż i nieustannie doświadczać Bożego miłosierdzia.Te święte dni Wielkiego Postu, prowadzą nas do tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, zapraszają nas do wejścia przez Krzyż Pana w misterium paschalnej radości.Św. Leon mówił: "Właściwością bowiem paschalnych świąt jest to, że cały Kościół cieszy się darem odpuszczenia grzechów, które dokonuje się nie tylko u nowo ochrzczonych, ale również u tych wszystkich, którzy już dawno zaliczają się w poczet przybranych dzieci Bożych...Trzeba sobie zadać trud, by w dniu odkupienia,  nikt z nas nie znalazł się obarczony grzechami starego człowieka.      Dlatego też, najmilsi, aczkolwiek w każdym czasie winniśmy okazywać się chrześcijanami, teraz należy o to dbać w sposób szczególny, tak aby sięgający tradycji apostolskiej okres przygotowania paschy wypełnić postem, przejawiającym się nie tylko w ograniczonej ilości spożywanych pokarmów, lecz przede wszystkim w walce z występkami".     

Gdy przybywamy do Jasnogórskiego domu, wpatrując się w oblicze naszej Matki i Królowej uczymy się wiary, służenia drugiemu człowiekowi, ochotnie, z gorliwością i miłością. Przybywamy, jak każdego roku na wielkie świętowanie Muzyków kościelnych, aby naszej najlepszej Matce i przewodniczce powierzyć swoje życie, posługiwanie w Kościele, który jest naszym domem. To Bóg jest inicjatorem naszego świętego zwołania, to Chrystus mówi nam: "Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu !". To zaprosznie usłyszał  celnik Zacheusz, który wspiął się na sykomorę, aby ujrzeć Jezusa. Zacheusz podjął to wyzwanie, zszedł wiec z pośpiechem i przyjął Pana rozradowany ! ( Łk.19,1-6. ) Dziś tą "sykomorą",  miejscem z którego możemy zobaczyć Jezusa jest chór organowy, który dla muzyków kościelnych, jest zarazem miejscem ich posługi w Kościele. Dlatego Kościół św. wzywa nas, abyśmy trwając w łasce uświęcającej, uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując Pana rozradowani !     

Zmartwychwstały Chrystus pragnie  stanowić jedno  z nami, we wszystkich okolicznościach naszego życia. Dramatycznym rozdarciem  byłoby, odkładanie swojego nawrócenia i jednocześnie uczestnictwo w świętej Liturgii, bez pełnej komunii z Bogiem, oraz braćmi i siostrami w wierze.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:"Pójdziemy do domu Pana". Już stoją nasze stopy, w twoich bramach, Jeruzalem ( Ps.122)

W dniach 30.IV. - 3.V.2012 odbędzie się na Jasnej Górze VII Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores z okazji  Jubileuszu XX lecia istnienia. Szczegółowe informacje: www.puericantores2012.pl

W dniach 2 -6.V.2012 r.  na Jasnej Górze odbędzie się również, XIV Edycja Ogólnopolskich Warsztatów Liturgiczno - Muzycznych "Pieśni ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej".

Prowadzić je bedą: Hubert Kowalski, Sławomir Leszczyński, Piotr Pałka, Krzysztof Podolak, Jakub Tomalak, Daniel Synowiec.
Organizatorzy : Archidiecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej w Olsztynie                         O. Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesłać formularzem, który znajduje się na stronie: www.melodus.pl.

Kontakt i bliższe informacje odnośnie warsztatów:
Ks. Piotr Podolak
tel. (89) 523 - 45 - 36;
503 -144 -519.            

 PROGRAM  III OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI MUZYKÓW KOŚCIELNYCH NA JASNĄ GÓRĘ  5 maja 2012 r.

/SOBOTA/

Hasło Pielgrzymki : " Kościół naszym domem"

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego, dyrygent, lub jego zastępca, organista,  zgłoszą się do punktu informacyjnego pielgrzymki, który znajdować się będzie w Sali Papieskiej. Tam otrzymamy znaczek pielgrzymkowy,  pamiątkowy certificat uczestnictwa, materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne.Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub mailem prezes.zg@caecilianum.eu www.caecilianum.pl,do 25 kwietnia 2012 r.

Gromadzimy się w Bazylice Jasnogórskiej i zajmujemy miejsca w sektorach / soprany,alty, tenory,basy/. Zapraszamy również osoby towarzyszące. Materiały nutowe, które potrzebne będą do wspólnego śpiewu, dostępne są na stronie internetowej Federacji Caecilianum.

9.00        Przygotowanie Liturgii -  Uczestnicy XIV Ogólnopolskich Warsztatów Liturgiczno - Muzycznych.       

10.00        Prezentacja grup, powitanie- O. Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych, P. Wiesław Jeleń - Prezes Federacji Caecilianum.Słowo pozdrowienia zaproszonych gości.               

10.15       Liturgia Pokutna, przewodniczy: O. Dariusz Cichor OSPPE, Definitor Generalny Zakonu Paulinow.
Śpiew: Prowadzą uczestnicy warsztatów liturgiczno - muzycznych - śpiew całe zgromadzenie /piesni pokutne/ 
Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej  w Bazylice /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych               

11.30       Katecheza: Ks. dr Piotr Paćkowski, Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores
Temat: Śpiew liturgiczny - forma modlitwy, pobożności i jedna z dróg ku świętości.               

12.00        Anioł Pański - całe Zgromadzenie                         

Przerwa  (12.00 - 12.30)               

12.30        Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię 

12.50        Litania o NMP /Jasnogórska/ (opr. Jarosław Jasiura) Jasnogórski Chór Chłopięcy Pueri Claromontani, Jasnogórski                       
Zespół Wokalny Camerata, Jasnogórski Oktet dęty, uczestnicy pielgrzymki dyr. Jarosław Jasiura              

13.15         Msza św./Homilia/ przewodzniczy: J E. Ks Bp. Stefan Cichy,Członek Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski                       
Koncelebransi : Duszpasterze Muzyków Kościelnych
Procesja do ołtarza: Ze wzgórz Częstochowy ( opr. Jarosław Jasiura), Jasnogórski Oktet dęty, Chóry, całe Zgromadzenie dyr. Jarosław Jasiura
Na wejście : Witaj Święta i Poczęta- ( opr.Hubert Kowalski) - całe zgromadzenie
Kyrie -  Msza De Angelis -Chór- całe zgromadzenie
Gloria - Chór- wszyscy
Alleluja - z aklamacją- Chór - ( opr. Piotr Pałka) - całe zgromadzenie
Po Ewangelii Alleluja / bez aklamacji/
Przygotowanie darów: Matko Zbawiciela ( opr. Piotr Pałka)
Świety - Chór- wszyscy
Baranku Boży - Chór-  całe zgromadzenie
Komunia św.- Jezu Miłości Twej ( opr.Piotr Pałka)- wszyscy  
Skosztujcie i zobaczcie  ( opr.Paweł Bębenek) -całe zgromadzenie
Jasnogórski Oktet dęty - dyr Marek Piątek
Magnificat  ( opr. O.Nikodem Kilnar OSPPE) -Chóry - całe zgromadzenie, dyr. Jarosław Jasiura    

Całym zgromadzeniem dyrygują: Hubert Kowalski - Kraków, Sławomir Leszczyński - Warszawa, Piotr Pałka - Kraków, Krzysztof Podolak - Olsztyn, Jakub Tomalak - Kalisz, Daniel Synowiec - Warszawa, Jarosław Jasiura - Jasna Góra                                                                                                  

Po Komunii św. modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce                                               
Rozesłanie:  Zdawna Polski  (opr. Hubert Kowalski) - całe zgromadzenie                       

Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

z  modlitwą O.Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Dodano produkt do koszyka.