II Festiwal Psalmów – cykl drugi

II Festiwal Psalmów – cykl drugi

CLAMAVERUNT IUSTI Mulierum Schola Gregoriana

VIRUM SCHOLA GREGORIANA Universitatis Musicali Friderici Chopin

Michał Sławecki – magister chori (dyrygent)

Anna Mitura – cantore soli­sta
Emilia Dudkiewicz – komentarz

KIEDY:
15.06.2014 r. godz. 19.00
GDZIE: Kościół Ewangelicko-Reformowany w Warszawie, al. Solidarności 74
CENA BILETU: Wstęp wolny
STRONA WWW: www.chorkameralny.pl

Paweł Hruszwicki – dyrektor artystyczny
Andrzej Krusiewicz – prowadzenie

OPIS:

Cała klasyczna muzyka świata zachodniego ma swoje korzenie w muzyce kościelnej, której początki sięgają do muzyki synagogalnej, rozwijając się poprzez chorał gregorianski do śpiewów liturgicznych. Psalmy tworzą muzykę i kształtują kulturę, stając się dziedzictwem naszych dzieci, stąd tak ważnym jest pielęgnowanie tradycji ich śpiewania. Często używane w formie czytań, z uwagi na ich rodzaj literacki, nazywają się po hebrajsku tehilim czyli „pieśni uwielbienia”, po grecku zaś psalmoi, co znaczy „piesni wykonywane przy dźwięku harfy”. Za autora większości ze stu pięćdziesięciu psalmów wchodzących w skład Starego Testamentu uważa się króla Dawida. Teksty te stanowiły często podstawę utworów religijnych o podniosłym charakterze, będących dziełem kompozytorów różnych epok.

W ramach II Festiwalu Psalmów mają się odbyć trzy – zróżnicowane pod względem stylistycznym
i programowym – koncerty. Od dawna planowanym przedsięwzięciem był nowy pod względem formalnym koncert, w którym usłyszeliśmy dialog pomiędzy chórem a organami. Realizacja zamierzenia możliwa była, dzięki wielkiemu talentowi improwizatorskiemu organisty – Michała Markuszewskiego. W koncercie tym EKUMENICZNY CHÓR KAMERALNY pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego wykonał po raz pierwszy psalmy Stanisława Moniuszki.

Ciekawie zapowiada się kolejny, najbliższy koncert poświęcony chorałowi gregoriańskiemu, w wykonaniu dwóch zespołów specjalizujących się w tym gatunku muzyki kościelnej: CLAMAVERUNT IUSTI Mulierum Schola Gregoriana oraz VIRUM SCHOLA GREGORIANA Universitatis Musicali Friderici Chopin. Wystąpiłą one pod kierunkiem wybitnego specjalisty chorału gregoriańskiego, dyrygenta i kompozytora – Michała Sławeckiego.

Trzeci wrześniowy koncert festiwalu wypełnią nieznane kompozycje psalmowe wschodnich tradycji religijnych. Usłyszymy fenomenalny, świetnie sprawdzający się na koncertach Męski Zespół Wokalny KAIROS i jego dyrygenta, wokalistę – Borysa Somershafa. Będziemy mieli rzadką okazję usłyszeć oryginalne brzmienie lutni ud na której zagra Tadeusz Czechak. Koncert uświetni Wojciech Lubertowicz muzykujący m. in. na bębnach obręczowych oraz armeńskim oboju – duduk.

Mamy nadzieję ze nasza propozycja koncertowa spotka się z serdecznym przyjęciem publiczności.


PROGRAM: Officium Defunctorum

ORGANIZATOR: Parafia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie


PATRONI:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego Sekcja Polska

 

Polskie Centrum Informacji Muzycznej

 

Jednota. Ewangelicki miesięcznik religijno-społeczny

 

Ogólnopolski Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUMPolska Rada Ekumeniczna

 

____________________________________________________________________

Zespół Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti powstał w marcu 2007 roku. Śpiewają w nim absolwentki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Celem działalności zespołu jest przede wszystkim popularyzacja śpiewu gregoriańskiego z zastosowaniem wyników studiów nad antycznymi rękopisami z IX, X i XI wieku. Zespół ma na swoim koncie liczne występy (liturgie i koncerty) w Polsce i za granicą, m.in.: we Włoszech, Francji, Belgii, Słowacji czy Litwie, a do jego ostatnich osiągnięć należy zdobycie we wrześniu 2011 roku dwóch pierwszych miejsc w kategoriach: Canto Gregoriano – Concorso i Canto MonodicoCristiano – Rassegna a Premi na 59. Międzynarodowym Konkursie „Polifonico” w Arezzo we Włoszech.

Zespół Virum Schola Gregoriana Universitatis Musicali Friderici Chopin powstał w 2010 roku. Jego skład tworzą studenci kierunku Muzyka Kościelna na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Repertuar scholi stanowią utwory należące do authenticum fontium gregorianorum. Zespół uczestniczy w życiu Wydziału i Uniwersytetu, biorąc udział w uroczystych liturgiach i koncertach oraz egzaminach dyplomowych. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem obu zespołów jest Michał Sławecki.

Michał Sławecki - Organista, kompozytor, dyrygent, gregorianista. Studiował w latach 2001–2006 muzykę kościelną w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w, a w latach 2003–2008 kompozycję w klasie Stanisława Moryto, uzyskując dyplomy z wyróżnieniem. Swoje studia pogłębiał w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech oraz odbył staż w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie. Uczestniczył w kursach śpiewu gregoriańskiego, które prowadzili mistrzowie tej klasy, co Nino Albarosa, Johannes B. Göschl, Kees Pouderoijen, Franz Karl Praßl. Jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Prowadzi ożywioną działalność na polu propagowania śpiewu gregoriańskiego poprzez kursy, koncerty i uroczyste liturgie w kraju i zagranicą. Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator. Bierze udział w prawykonaniach utworów współczesnych kompozytorów polskich. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich.

Dodano produkt do koszyka.