Plan Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych „PIEŚNI ku czci Świętego Józefa”

CZWARTEK

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida.” (Łk 1,26-27a); „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża.” (Łk 1, 34). „Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chiał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki: albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy <<Bóg z nami>>”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus”. (Mt 1,18-25)

Zjazd od godz. 15.00 do godz. 18.00 (recepcja w Domu Pielgrzyma)

18.00 - Powitanie, rozśpiewanie i próba w sekcjach głosowych –aula (Paweł Bębenek, Hubert Kowalski, Piotr Pałka, Daniel Synowiec, Jakub Tomalak, S. Karen Trafankowska)

21.30 - EUCHARYSTIA (Bazylika Świętego Józefa) – Ks. Piotr Górski (Kalisz)

 

 

PIĄTEK

„Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.”(Łk 2, 4-5); „Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie” (Łk 2, 16)

7.30 - Modlitwa poranna (bazylika)

8.00 - Śniadanie

9.00 - Rozśpiewanie, próba w głosach

12.30 - Obiad

14.30 – Warsztaty

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia (w miejscu próby)

15.15 - Ciąg dalszy próby

17.00 - Kolacja

18.00 – EUCHARYSTIA (Bazylika Świętego Józefa) – Ks. Piotr Górski (Kalisz)

20.00-21.30 – Próba tutti (aula w domu pielgrzyma)

22.50 – Zamykane są drzwi Domu Pielgrzyma !!!!!!!

 

SOBOTA

„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł:Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał wziął w nocy Dziecię i jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda”. (Mt 2, 13-15) „A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce swego ojca, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem”. (Mt 2, 19-23)

7.30 – Modlitwa poranna (bazylika)

8.00 - Śniadanie

9.00-14.30 – Warsztaty

15.00 – Obiad

18.00 – EUCHARYSTIA (Bazylika Świętego Józefa) – Ks. Piotr Górski (Kalisz)

19.00 – Kolacja

20.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (bazylika)

21.15 – Zamknięcie drzwi bazyliki i archiwizacja Warsztatów (bazylika)

 

NIEDZIELA

„A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.” (Łk 2,33); „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.” (Łk 2, 48); „Czyż nie jest On synem cieśli?” ( Mt 13,55)

8.00 – Modlitwa poranna (aula w Domu Pielgrzyma)

8.30 – Śniadanie

9.30 – Rozśpiewanie

9.50 – Próba tutti

10.45 – Zajmowanie miejsc w bazylice

11.00 – Eucharystia – ks. Piotr Górski

12.00. – Koncert Warsztatowiczów w bazylice dla wiernych (jest gorąca prośba gospodarzy, by uczestnicy warsztatów nie wyjeżdżali przed obiadem, ale byli na Eucharystii i koncercie)

12.45 – Obiad i zakończenie warsztatów.

Dodano produkt do koszyka.