IV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH NA JASNĄ GÓRĘ 16 marca 2013 r.

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie !

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni !!!

Przyjmijcie pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani !!!

      Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno - Instrumentalne, na  IV Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę w dniu 16 marca 2013 r., której hasłem będzie: "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala" ( 1 Hbr 12, 2) 

     
      Gdy przybywamy do Jasnogórskiego domu, wpatrując się w oblicze naszej Matki i Królowej, od niej uczymy się wiary, służby  drugiemu człowiekowi, ochotnie, z gorliwością i miłością. Przybywamy, jak każdego roku, na wielkie świętowanie Muzyków kościelnych, aby najlepszej Matce i przewodniczce  na drogach wiary powierzyć swoje życie, posługiwanie w Kościele, w którym dostępujemy zbawienia. To Bóg jest inicjatorem naszego świętego zwołania, to On zaprasza nas, abyśmy przypatrzyli się naszemu powołaniu, abyśmy trwając w łasce uświęcającej uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując Pana rozradowani ! Zmartwychwstały Chrystus pragnie  stanowić jedno z nami, we wszystkich okolicznościach naszego życia, pragnie abyśmy również stanowili jedno - jako wspólnota chrześcijan. Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa w Roku Wiary jako wspólnota, która pragnie wyznać Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, wypowiedzieć swoje Credo.Wyznać, że tylko Bóg Stwórca Nieba i Ziemi jest ostatecznym naszym celem i Jemu chcemy służyć, Jemu poświęcić życie nasze, naszych bliskich i wspólnot,  którym posługujemy.

      Przed nami  okres Wielkiego Postu, który jest czasem refleksji nad naszym życiem, naszego nawracania się, naszego schodzenia się z rozproszenia. Każdy dzień przybliża nas do spotkania z Bogiem w wieczności.Te święte dni Wielkiego Postu, prowadzą nas do tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, zapraszają nas do wejścia przez Krzyż Pana w misterium paschalnej radości. W tym roku jesteśmy zaproszeni przez Kościół do odważnego wyznawania naszej wiary, w świecie, w którym tak wiele niewiary. Św. Paweł zwraca na to uwagę: "Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się "dziś", aby ktoś z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną" (Hbr 3, 12-14). Chrystus Pan mówi także o pójściu za Nim, naśladowaniu Go i odważnym wyznawaniu: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie ? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów." ( Łk 9, 23-26)
      Podczas tegorocznej pielgrzymki z wielką wdzięcznością wspominać będziemy wielkich świadków wiary, związanych z naszą posługą Muzyków kościelnych, śp. prof. Stefana Stuligrosza, kompozytora, dyrygenta i pedagoga, oraz śp. Wiesława Jelenia, dyrygenta, Prezesa Federacji Caecilianum, którzy odeszli do Domu Ojca w ubiegłym roku. Niech Pan przyjmie ich na ucztę w swoim Królestwie.
      

PROGRAM  IV OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI MUZYKÓW KOŚCIELNYCH NA JASNĄ GÓRĘ  16 marca 2013 r. /SOBOTA/

Hasło Pielgrzymki : "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala" ( 1 Hbr 12, 2) 

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego, dyrygent, lub jego zastępca, organista,  zgłoszą się do puktu informacyjnego pielgrzymki, który znajdować się będzie w Sali Papieskiej. Tam otrzymamy,  pamiątkowy certificat uczestnictwa, materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne ( Wydawnictwo Polihymnia).Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub mailem: delimatw@poczta.onet.pl,  www.caecilianum.pl , do 10 marca 2013 r.

Gromadzimy się w Bazylice Jasnogórskiej i zajmujemy miejsca w sektorach /  I część Bazyliki - soprany, alty, II część -tenory, basy/. Zapraszamy również osoby towarzyszące. Materiały nutowe, które potrzebne będą do wspólnego śpiewu, dostępne są na stronie internetowej Federacji Caecilianum.        10.00        Prezentacja grup, powitanie- O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych .
                         

                          Słowo pozdrowienia: Ks. prof Antoni Reginek -Prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

                                                            P. dr hab Wiesław Delimat - Prezes Federacji Caecilianum. 

                                                            Ks. dr Piotr Paćkowski - Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores
                         
        
        10.15       Liturgia Pokutna, przewodniczy: O. Dariusz Cichor OSPPE, Definitor Generalny Zakonu Paulinów
                        Śpiewom przewodniczy  Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej pod dyr. dra Piotra Karwowskiego, oraz całe zgromadzenie liturgiczne /pieśni pokutne/
                                    
                        Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej  w Bazylice  Jasnogórskiej /po homilii/: Duszpastrze Muzyków Kościelnych
        
        11.30       Kaplica Różańcowa, katecheza:  Okres męki pańskiej  w życiu Muzyka Kościelnego -Ks. prof Ireneusz Pawlak
                        
        12.00        Przerwa  (12.15 - 12.45)
        
       12.45        Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej
                       
       13.15       Msza św. z homilią,  przewodniczy: J. E. Ks Abp. Stanisław Nowak - Częstochowa

                       

                       Formularz Mszy św. o Matce Bożej Bolesnej


                       Koncelebransi : Duszpasterze Muzyków Kościelnych

                       
                       Śpiewom przewodniczy: Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej pod dyr. dra Piotra Karwowskiego. 
                                                                            
                       Po Komunii św. modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce

                       Po modlitwie zawierzenia, rodzina śp. Stefana Stuligrosza przekaże dla Sanktuarium Jasnogórskiego wotum - batutę śp. prof Stefana Stuligrosza
                        
                      
Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych oczekujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

z  modlitwą

 O. dr Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP

Dodano produkt do koszyka.